Betaalwijze

Betaalwijze PayPal Uw eerste keer PayPal? Nu eenvoudig een gratis account tijdens het betalen openen en van von kopersbescherming genieten.
Betaalwijze iDEAL Eenvoudig en veilig met uw bank account per iDeal betalen.
Betaalwijze Bancontact Eenvoudig en veilig met uw bank account per Bancontact betalen.
Betaalwijze MasterCard Een PayPal-Service. U heeft geen PayPal-account nodig.
Betaalwijze Visa Een PayPal-Service. U heeft geen PayPal-account nodig.
Betaalwijze bankoverschrijving Na ontvangst van de factuur kunt u gewoon en eenvoudig via internetbankieren betalen.
Betaalwijze op rekening Na ontvangst van de levering sturen wij u de factuur en kunt deze binnen 30 dagen per internetbankieren betalen. Deze mogelijkheid bieden wij alleen bedrijven aan (indien verzekerbaar).

Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of verrekening, binnen de betalingstermijn (zie factuur). Openstaande facturen geven wij onmiddelijk uit handen aan de incassodienst van Het Invorderingsbedrijf en/of onze ARAG rechtsbijstandverzekering. Let op: vanaf 1 juli 2012 is de wetgeving m.b.t. het in rekening brengen van incassokosten voor consumenten aangepast en veel strenger geworden. Blijft betaling 14-dagen na de 1e aanmaning uit, dan is een consument van rechtswege incassokosten verschuldigd conform de onderstaande tabel.


Over het gedeelte van de hoofdsom (incl. BTW) Staffel Max Kosten excl. BTW
Tot en met € 2500 15% (minstens € 40) € 375
€ 2501 tot en met € 5000 10% € 250
€ 5001 tot en met € 10.000 5% € 250
€ 10.001 tot en met € 200.000 1% € 1.900
Boven € 200.001 0,50% € 4.000
Totaal max. kosten € 6.775

Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of verrekening, binnen de de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders  is overeengekomen (zie factuur). Openstaande facturen geven wij onmiddelijk uit handen aan onze kredietverzekeraar Euler Hermes en/of onze ARAG rechtsbijstandverzekering. In geval van niet tijdige betaling bent u zonder verdere ingebrekestelling een jaarlijkse rente verschuldigd van 8 procentpunten boven de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank en tevens een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 125,00. Buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht conform het gebruikelijke incassotarief.