Privacybeleid

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens.


Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver enkel automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de website en een verbetering van ons aanbod te garanderen. Deze dient volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit f AVG de bescherming van onze legitieme belangen in de juiste presentatie van ons aanbod die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.


Hostingdiensten door derden

In het kader van de verwerking namens ons leveren derden ons hosting- en presentatiediensten voor onze websites. Deze dient volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit f AVG de bescherming van onze legitieme belangen in de juiste presentatie van ons aanbod die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de desbetreffende formulieren in onze Onlineshop voor de hieronder beschreven doeleinden worden verzameld, worden op de servers van de desbetreffende serviceprovider verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Deze dienstverlener is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of binnen de Europese Economische Ruimte.


Gegevensverzameling en gebruik voor de afwikkeling van de overeenkomst en voor het openen van een zakelijk account

Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail) of bij het openen van een zakelijk account. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor het verwerken van uw contactaanvraag, voor de verwerking en afwikkeling van de overeenkomst of voor het openen van een zakelijk account. Zonder de gegevens van de verplichte velden kan uw zakelijk account niet worden geopend, of uw bestelling of aanvraag niet worden verstuurd. Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. We verwerken de door u verstrekte gegevens conform art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. b AVG om de overeenkomst en uw vragen te verwerken. Na volledige afwikkeling van de overeenkomst of deactivering van uw zakelijk account worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. U kunt te allen tijde uw zakelijk account deactiveren door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheden of door gebruik te maken van de functie die hiervoor in het zakelijk account is voorzien.


Gegevensoverdracht

Indien u goederen heeft besteld die geleverd moeten worden, geven wij de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens conform de stand van de techniek art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. b AVG aan het met de levering belaste transportbedrijf of rederij, indien dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van de betaalwijze en de betaaldienstverlener die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betaaldienstverleners of aan de geselecteerde betaaldienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Voor het verwerken van de bestelling alsook voor de afwikkeling van de overeenkomst maken wij daarnaast gebruik van een extern goederen management systeem. De voor de afwikkeling benodigde gegevens worden in dit systeem verwerkt en zo nodig doorgegeven. Hetzelfde geldt voor gegevens die aan onze leveranciers en groothandelaren worden doorgegeven, die namens ons het verzenden van de bestelde goederen uitvoeren (rechtstreekse leveringen).

Wij maken gebruik van een betalingsdienstaanbieder die is gevestigd in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan dit bedrijf vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om de overeenkomst na te komen.


E-mail reclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief (newsletter) gebruiken wij de daarvoor benodigde gegevens die u heeft verstrekt of afzonderlijk door u zijn verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming conform de stand van de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheden of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring. De nieuwsbrief (newsletter) wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Deze dienstverlener is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of binnen de Europese Economische Ruimte.


E-mailreclame zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar

Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten, zoals reeds aangeschafte producten, uit ons assortiment per e-mail te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheden of via een link die hiervoor in de reclame-e-mail is opgenomen. Hiervoor ontstaan geen extra kosten naast de normale verzendingskosten volgens het basistarief.


Kredietwaardigheidscontrole

Wanneer wij vooraf produceren en leveren (dus voor ontvangst van betaling), bijvoorbeeld bij koop op rekening, dan is het volgens Art. 22 (2) lit. a AVG noodzakelijk dat voor de uitvoering van het contract een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole wordt doorgevoerd door gespecialiseerde dienstverleners (kredietregistratiebureaus).

Wij dragen de voor een kredietbeoordeling benodigde persoonsgegevens over aan de volgende onderneming(en):


Euler Hermes

Postbus 70571

5201 CZ 's-Hertogenbosch

Nederland


en


PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal

2449 Luxemburg

Luxemburg


Er zal rekening worden gehouden met passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en legitieme belangen. U heeft de mogelijkheid uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheden.

Na volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor verdere verwerking gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


Kredietwaardigheidscontrole en beoordeling bij koop op rekening via PayPal (productie vóór betaling / alleen bij particulier)

Wanneer u de betaalwijze “koop op rekening” via PayPal kiest, dan wordt u tijdens de bestelling gevraagd akkoord te gaan met het delen van uw gegevens met PayPal conform Art. 6 (1) 1 lit. a AVG . Het betreft hier gegevens die noodzakelijk zijn voor de aanvraag van een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole en voor de afwikkeling van de transactie. Als u uw toestemming geeft worden deze persoonsgegevens aan PayPal doorgegeven. PayPal verwerkt op zijn beurt de benodigde gegevens voor een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole of deelt deze met de samenwerkende partners van PayPal (externe serviceproviders zoals kredietbureaus die services en functies namens PayPal uitvoeren). Voor het aanvragen van de kredietwaardigheidscontrole zijn o.a. persoonsgegevens zoals naam en adres noodzakelijk. De informatie die PayPal van de kredietbureaus ontvangt bevat informatie over en eventueel een beoordeling (score) van de kredietwaardigheid die gebaseerd is op een wetenschappelijk erkende mathematische-statistische methode. Gedetailleerde informatie hierover alsook over de kredietbureaus van PayPal vindt u in het privacybeleid van PayPal.

De informatie die PayPal van kredietbureaus ontvangt beschrijft de statistische waarschijnlijkheid van een mogelijke wanbetaling. PayPal gebruikt deze informatie om een afgewogen beslissing te kunnen treffen en toelichting te kunnen geven over de uitvoering of annulering van een contract / overeenkomst.

Daarnaast maakt PayPal zo nodig gebruik van hulpmiddelen van externe partijen om fraude op te sporen en te voorkomen. De hierbij verkregen informatie wordt versleuteld en anoniem bij de externe partij opgeslagen zodat deze enkel door Paypal leesbaar is. Alleen als u een betaalwijze van onze samenwerkende partner Paypal uitkiest worden deze gegevens verwerkt. Bij alle andere betaalwijzen worden de gegevens automatisch na 30 minuten gewist.

U kunt uw toestemming met betrekking tot het delen van gegevens met PayPal op elk gewenst moment intrekken. PayPal behoudt echter het recht voor om uw persoonsgegevens te verwerken, gebruiken en te delen voor de noodzakelijk afwikkeling van de transactie zover dit in overeenkomst is met de contractuele en wettelijke voorwaarden. Eveneens als men om juridische redenen hiertoe verplicht is of door justitie, andere autoriteiten of overheidsinstanties hiertoe wordt aangewezen.


Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops aan de kopers bij een bestelling te kunnen tonen, is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Overeenkomstig art 6 alinea. 1 zin 1 lit. f AVG, dient dit om onze legitieme belangen te vrijwaren in de optimale marketing van ons aanbod die primeren in het proces van belangenafweging. Het Trustbadge en de bijbehorende diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, het overgedragen datavolume en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek op de website automatisch overschreven.

Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven als u hiervoor toestemming heeft gegeven, als u na het plaatsen van een bestelling de Trusted Shops-producten wenst te gebruiken of als u zich al voor het gebruik hiervan heeft geregistreerd. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops afgesloten contractuele overeenkomst.


Cookies en webanalyse

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies ervan te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren, wordt op sommige pagina’s van deze website gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 littera f AVG die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch wordt opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden verwijderd nadat u de browsersessie heeft afgesloten, d.w.z. wanneer u de browser sluit (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op uw eindgebruikersapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Om de bewaarperiode van cookies te controleren, kunt u de functie Overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser gebruiken. U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert wanneer een pagina cookies gebruikt en per geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Zie de onderstaande links voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen in uw browser:


Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Opera™: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/


Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.


Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (https://www.google.nl). Overeenkomstig art. 6 alinea. 1 zin 1 lit f AVG, dient dit om onze legitieme belangen te vrijwaren in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod die primeren in het proces van belangenafweging. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden, zoals bijvoorbeeld cookies, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de geactiveerde IP-anonimisering op deze website, wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Het anonieme IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Na beëindiging van het gebruik van Google Analytics door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd. Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

U kunt verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt, door de browser-plugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Hiervoor wordt een opt-out-cookie opgeslagen op uw mobiele apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.


Reclame via marketingnetwerken: Google AdWords Remarketing

Wij gebruiken Google Adwords Remarketing om deze website te adverteren in Google-zoekresultaten en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, stelt Google de zogenaamde remarketingcookie in dat het automatisch mogelijk maakt om via een pseudonieme Cookie-ID en op basis van de bezochte pagina’s te adverteren op basis van interesse. Overeenkomstig art. 6 alinea. 1 zin 1 lit f AVG, dient het gebruik van deze instrumenten om onze legitieme belangen te vrijwaren in een optimale marketing van onze website die primeren in het proces van belangenafweging. Na beëindiging van het gebruik van Google AdWords Remarketing worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.

Aanvullend vindt alleen een verwerking plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw web- en app-bladergeschiedenis aan uw Google-account wordt gekoppeld en de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op het web ziet te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om doelgroeplijsten voor cross-device-remarketing op te stellen en te definiëren. Google koppelt daartoe tijdelijk uw persoonlijke gegevens aan Google Analytics gegevens om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een dienst van Google LLC (https://www.google.nl). Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

Via deze link kunt u de remarketingcookie uitschakelen. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance om te weten te komen hoe u cookies instelt en om de relevante instellingen te configureren.


Reclame via marketingnetwerken: BingAds Remarketing

Wij gebruiken BingAds om deze website te adverteren in Bing, Yahoo en MSN-zoekresultaten en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch een cookie van deze providers ingesteld, die op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. Overeenkomstig art. 6 alinea. 1 zin 1 lit f AVG, dient dit om onze legitieme belangen te vrijwaren in een optimale marketing van onze website die primeren in het proces van belangenafweging. Na beëindiging van het gebruik van BingAds Remarketing worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd. BingAds is een dienst van Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

Via deze link kunt u de remarketingcookie uitschakelen. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance om te weten te komen hoe u cookies instelt en om de relevante instellingen in te stellen.

Reclame en conversie tracking via de Facebook-Pixel

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies ervan te gebruiken, is op deze website de cookie “Facebook-Pixel” geïntegreerd van:


Facebook Inc.
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304
USA


De Facebook-Pixel is een analysehulpmiddel waarmee we de effectiviteit van facebook-advertenties kunnen meten en inzicht krijgen in de acties die mensen uitvoeren op onze website. Zo kunnen we de acties van bezoekers vervolgen nadat ze met een klik op een facebook-advertentie naar de website van de aanbieder worden doorgestuurd. Hiermee kunnen we de effectiviteit van facebook-advertenties meten en voor statistische doeleinden en marktanalyse gebruiken. Het ondersteunt ons bij het optimaliseren van onze toekomstige marketing strategie. Het zorgt ervoor dat voor de bezoeker relevantere advertenties worden weergegeven. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven geen informatie over de identiteit van de bezoeker. De gegevens worden echter wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende facebook profiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken overeenkomstig met het Facebook-gegevensbeleid met betrekking tot het verzamelen van gegevens: https://www.facebook.com/about/privacy/

U kunt Facebook alsook zijn partners in staat stellen advertenties te plaatsen op facebook alsook daarbuiten. Hiervoor kan een cookie op uw server worden geplaatst. Enkel bezoekers die ouder zijn dan 13 jaar mogen hun toestemming geven voor het gebruik van de Facebook-pixel. Bent u jonger, dan verzoeken we u toestemming aan uw ouders te vragen.


Live-Chat-Tool LiveChat

Als u met ons contact opneemt via de Live-Chat-Tool op onze website, worden de aldaar door u vrijwillig verstrekte gegevens (naam, e-mailadres, bericht) overeenkomstig art. 6 alinea. 1 zin 1 lit b AVG door ons verwerkt zodat we uw aanvraag kunnen verwerken en vragen kunnen beantwoorden. Daarnaast dient het gebruik van deze tool volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit f AVG de bescherming van onze legitieme belangen betreffend een effectieve en betere communicatie met de klant die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Na beëindiging van het gebruik van Live Chat Tool worden de verzamelde gegevens gewist.

We hebben de externe partner LiveChat Inc. opdracht gegeven de Live-Chat-Tool op onze website ter beschikking te stellen en de diensten voor ons te overnemen. Alle gegevens die bij het gebruik van de Live-Chat-Tool worden verzameld, worden op de server van LiveChat Inc. verwerkt.

Live Chat Inc. heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.


Google reCAPTCHA

Om onze website met online formulieren tegen misbruik en spam te beschermen gebruiken we bij enkele van onze online formulieren de Google reCAPTCHA Service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (’Google’). Deze functie controleert de manuele invoering van gegevens en verhindert dat automatische software (zogenaamde Bots) op onze website probeert in te breken en misbruikelijke activiteiten doorvoert. Deze functie dient ertoe onderscheid te kunnen maken of een invoer door een natuurlijk persoon of oneigenlijk op machinale en geautomatiseerde wijze geschiedt. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen betreffende de bescherming van onze website tegen misbruik alsook een een probleemloze werking van onze website te garanderen volgens de artikel 6, alinea 1 zin 1 lit f AVG die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging.

Google reCAPTCHA gebruikt een in de website geïntegreerde code, een zogenaamd JavaScript, om de methoden te controleren die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maakt met behulp van bijvoorbeeld cookies. De automatisch verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website wordt samen met uw IP-adres gewoonlijk aan een server van Google in de VS verzonden en aldaar opgeslagen. Daarnaast worden andere cookies, die door Google diensten in uw browser zijn gesteld, door Google reCAPTCHA geëvalueerd.

De gegevens die u in de velden van onze online formulieren invult worden niet geselecteerd of opgeslagen.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd volgens de Europese overeenkomst gegevensbescherming ’Privacy Shield’. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

U kunt verhinderen dat Google de door het JavaScript of de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door uw browser-instellingen zo te configureren dat het uitvoeren van JavaScripts en het plaatsen van cookies niet mogelijk is.

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van deze opties uw toegang tot, de functionaliteit en het gebruik van onze website kan beperken.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier.


Onze online aanwezigheid op social media platforms: Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms zorgt voor een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Wij informeren u daar over onze producten en actuele aanbiedingen.

Wanneer u onze websites op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Aan de hand van deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om advertenties binnen en buiten de platformen te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden op uw eindapparaat meestal cookies gebruikt. Het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers worden in deze cookies opgeslagen.

Deze dient in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f. AVG om onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan onze belangen, te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en belanghebbenden. Indien u door de betreffende Social Media Platform Operators wordt verzocht om toestemming (overeenkomst) voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking art. 6 exp. 1 lit. een AVG.

Als de bovengenoemde social media platforms in de VS zijn gevestigd, is het volgende van toepassing: De Europese Commissie heeft een besluit genomen over de geschiktheid voor de VS. Dit gaat terug op het privacyscherm tussen de EU en de VS, gegevensbescherming ’Privacy Shield’. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kunt u bekijken op hier.

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina’s, evenals een contactoptie en uw rechten en instelopties voor de bescherming van uw privacy, in het bijzonder de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out opties), verwijzen wij u naar de aanbieders gegevensbescherming informatie hieronder gelinkt. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.


Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


Mogelijkheden van bezwaar (Opt-Out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Pinterest: https://www.pinterest.de/?next=/settings/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht


Verzenden van beoordelings herinneringen per e-mail

Indien u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tijdens of na uw bestelling conform art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG, gebruiken wij uw e-mailadres om u per e-mail een beoordelings herinnering te sturen via het door ons gebruikte beoordelingssysteem. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door het sturen van een bericht naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.


Evaluatie herinnering van Trusted Shops

Indien u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tijdens of na uw bestelling conform art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG, sturen wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (https://www.trustedshops.de), zodat deze u een evaluatie herinnering per e-mail kunnen toesturen. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door het sturen van een bericht naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of door direct contact op te nemen met Trusted Shops.


Commentaar schrijven in blogs

Als u een commentaar schrijft als reactie op een bijdrage in onze blogs dan worden uw persoonsgegevens die u in het kader van het schrijven van een commentaar vrijwillig verstrekt op onze server opgeslagen. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend voor de publicatie van uw commentaar, waarbij uw e-mailadres niet wordt weergegeven en uw naam met een website wordt gelinkt als u een website heeft vermeld.


Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:


 • Recht van inzage: conform art. 15 AVG, heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven;
 • Recht op rectificatie: conform art. 16 AVG, heeft u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen;
 • Recht op gegevenswissing cq. recht op vergetelheid: conform art. 17 AVG, heeft u het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, te verzoeken, tenzij verdere verwerking:
 • - de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;

  - voor het nakomen van een wettelijke verplichting;

  - om redenen van algemeen belang, of

  - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

 • Recht op beperking van verwerking: conform art. 18 AVG, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
 • - u de juistheid van de gegevens ontkent;

  - de verwerking onrechtmatig is, maar u het wissen hiervan afwijst;

  - wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

  - u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG;

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: conform art. 20 AVG, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

 • Contact: Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens of intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan contact met ons op. U kunt ons een bericht sturen via de contactmogelijkheden op de website: u vindt deze in het menu Service onder “contact”. Onze contactgegevens vindt u daarnaast ook in het colofon.


  Recht van bezwaar

  Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die primeren in het proces van belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

  Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel.