Privacybeleid

Wij stellen uw belangstelling voor ons bedrijf en onze website zeer op prijs. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk en nemen we uiterst serieus. Navolgend informeren we u graag over ons privacybeleid en leggen in detail uit welke gegevens we verzamelen en hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, gebruiken, delen en bewaren.


Gegevens op basis van uw gebruik van onze website

U kunt onze website bekijken zonder dat u ons uw persoonlijke gegevens mededeelt. We verzamelen dan enkel gegevens op basis van uw gebruik van onze website. Dat zijn zogenaamde logbestandsgegevens zoals bijvoorbeeld de naam van het product of pdf dat u aanklikt of download, datum en tijd van deze oproepen, de pdf-grootte en de gegevens van de provider/browser van de bezoeker. Deze logbestandsgegevens worden in Server-Logfiles verzameld en bewaard. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ervoor te zorgen dat onze website zonder problemen functioneert en om onze service en het assortiment te verbeteren of aan de vraag van de klant aan te kunnen passen. Deze logbestandsgegevens bevatten geen informatie over uw persoon en we kunnen ook geen aanwijzingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens hieruit halen. Deze gegevens zijn niet op uw persoon terug te voeren.


Persoonsgegevens omtrent bestellingen (contract), contact opname, alsook voor het aanleggen van een zakelijke account

We vragen naar uw persoonlijke gegevens als u een bestelling via de website opgeeft, maar ook als u contact met ons wilt opnemen met behulp van het e-mail- of contactformulier op onze website. Daarnaast vragen we ook naar uw persoonlijke en bedrijfsgegevens als u een zakelijke account aanlegt. De verstrekking van deze gegevens is vrijwillig. Welke gegevens we verzamelen is in het desbetreffende formulier te zien. We gebruiken de door u aangegeven persoonlijke gegevens om uw bestelling te verwerken, het contract uit te voeren, uw vragen te beantwoorden of uw verzoeken te verwerken. Zodra de afhandeling van de bestelling (het contract) compleet is afgesloten of als uw zakelijke account wordt verwijderd, blokkeren we uw gegevens voor verder gebruik. Na afloop van de wettelijke tijdsduur van bewaring (volgens de belasting- en handelswet) wissen we al uw gegevens, mits u niet uitdrukkelijk uw toestemming voor verder gebruik heeft gegeven. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen in bepaalde situaties als dit wettelijk is toegestaan waarover wij u in de onderstaande text informeren. U kunt uw zakelijke account op elk moment verwijderen / opheffen door ons een berichtje te sturen (zie contact) of door op de overeenkomstige button/link in uw account te klikken. (Bewaren van persoonsgegevens voor de minimale tijd die nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving voor zakelijke doeleinden).


Delen van persoonsgegevens omtrent bestelling (contract)

Om uw bestelling te kunnen verwerken sturen we, als dit nodig is, uw gegevens door aan het transportbedrijf dat de door u bestelde producten levert. Afhankelijk van de betaalwijze die u bij de bestelling uitkiest sturen we de benodigde transactie gegevens door naar de desbetreffende serviceprovider (aanbieder van betaalservices en internetbetaalmethoden, betalingsdienstverlener of betalingsverwerkende instantie) die u heeft uitgekozen of waarmee wij samenwerken zodat de betaling van de factuur naar wens wordt voldaan. Bij sommige serviceproviders is het nodig een rekening te openen voordat u gebruik kunt maken van hun service om zo de betaling van onze factuur te voldoen. In dat geval dient u zich bij deze serviceprovider in te loggen om dan onze factuur te kunnen betalen. Hierbij worden gedeeltelijk dezelfde gegevens door de serviceprovider verzameld. Hier gelden het privacybeleid en de gebruikersovereenkomst van de desbetreffende serviceprovider.


Gebruik van persoonsgegevens bij aanmelding E-mail-Newsletter

Als u zich aanmeldt voor toezending van onze E-mail-Newsletter gebruiken we de benodigde en met uw toestemming door u verstrekte gegevens alleen om onze nieuwsbrief regelmatig per e-mail naar u toe te sturen. U kunt de nieuwsbrief op elk moment afmelden door op de desbetreffende link in de nieuwsbrief te klikken of door ons een bericht te sturen (zie contact).


Gebruik van persoonsgegevens voor reclame per mail (zonder Newsletter-aanmelding) en het recht op herroeping

Als we uw mailadres hebben ontvangen, via uw bestelling of een aangevraagde service, komt het voor dat we u per mail informatie of reclame sturen over aanbiedingen van gelijksoortige producten uit ons assortiment als de door u reeds gekochte producten. U kunt uw toestemming met betrekking tot deze reclame-mail op elk moment herroepen door op de desbetreffende link in de reclame-mail te klikken of door een berichtje te sturen (zie contact) waarin u uw toestemming voor het gebruik van uw mailadres voor reclamedoeleinden herroept. Hiervoor ontstaan geen extra kosten als de normale verzendingskosten volgens het basistarief.


Kredietwaardigheid: controle en beoordeling (score)

Wanneer wij vooraf produceren en leveren (dus voor ontvangst van betaling), bijvoorbeeld bij koop op rekening, dan behouden wij ons het recht voor een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole door te voeren, ter bescherming van onze eigen legitieme belangen. We delen de hiervoor benodigde persoonsgegevens met de volgende serviceproviders en kredietinformatie-diensten die gespecialiseerd zijn op het gebied van kredietwaardigheidscontroles:


Euler Hermes

Postbus 70571

5201 CZ 's-Hertogenbosch

Niederlande


und


PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal

2449 Luxemburg

Luxemburg


De kredietwaardigheid-informatie bevat o.a. een beoordeling (score) van de kredietwaardigheid c.q. de statistische waarschijnlijkheid van een mogelijke wanbetaling. Deze waarschijnlijkheidsrekening baseert op een wetenschappelijk erkende mathematische-statistische methode. Voor het aanvragen van de kredietwaardigheidscontrole zijn ook persoonsgegevens zoals naam en adres nodig. De aangevraagde kredietwaardigheid-informatie gebruiken we om een afgewogen beslissing te kunnen treffen over het aangaan van een contract of om het niet-aangaan van een contract te beredeneren en verantwoorden. We houden rekening met de bescherming van persoonsgegevens en kopersbelangen volgens de wettelijk geldende bepalingen.


Het gebruik van Cookies

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde Cookies om bepaalde functies mogelijk te maken waardoor we onze service voor de klant kunnen verbeteren. Met behulp van Cookies kunnen we onze website aantrekkelijker en klantvriendelijker vormgeven, maar bovendien zijn ze nodig voor het functioneren van onze services. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer, tablet, mobiele telefoon, browser of andere apparaten (gezamenlijk “apparaat” genoemd) worden geplaatst als u onze website bezoekt. Sommige Cookies worden na afloop van uw bezoek automatisch weer verwijderd: dit zijn de zogenaamde sessiecookies die na afloop van uw browsersessie van uw apparaat worden verwijderd als u uw browser sluit. Andere Cookies worden tussen meerdere browsersessies op uw apparaat opgeslagen: dit zijn de zogenaamde permanente Cookies. Deze Cookies maken het voor ons mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van Cookies wordt geïnformeerd zodat u kunt kiezen of u toestemt in de plaatsing van Cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen of dat u uw toestemming intrekt zodat de Cookies worden uitgeschakeld, geblokkeerd of verwijderd. U kunt uw Cookies en Cookie-voorkeuren beheren in uw browser of apparaatinstellingen. Als u ervoor kiest om Cookies uit te schakelen, kan het gebruik van onze website en services beperkt zijn.


Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt analyse hulpprogramma’s, waarmee het gebruik van de website en de activiteiten van de bezoeker op onze website worden geanalyseerd zoals bijvoorbeeld het gebruik van Cookies en gegevensbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De verkregen informatie over uw bezoek op onze website wordt normaalgesproken naar een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. Op onze website is ingesteld dat uw IP-adres automatisch wordt geanonimiseerd door het te verkorten voordat deze wordt doorgegeven aan landen binnen de Europese Unie of andere landen / instanties en samenwerkende partners binnen de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google in de USA doorgegeven en aldaar verkort. Het door uw browser doorgegeven en in het kader van Google Analytics geanonimiseerde IP-adres wordt niet samengevoegd of in verbinding gebracht met andere gegevens van Google.


U kunt verhinderen dat de gegevens, die door Cookies worden verkregen en die zich betrekken op uw het gebruik van de website (incl. Uw IP-adres), worden verzameld, aan Google worden doorgegeven. en door Google verder worden verwerkt. In de volgende link stellen we u een Browser-Plugin ter beschikking die u kunt downloaden en installeren, waarmee het verzamelen, doorgeven en verwerken van uw gegevens aan en door Google wordt verhinderd: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de Brower-Plugin kunt u ook op deze link klikken, om het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website voortaan te verhinderen. Hiervoor wordt een Opt-Out-Cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw Cookies verwijderd, dient u deze link opnieuw aan te klikken.


Conversie tracking met behulp van de Facebook-Pixel

Om onze website attractiever en klantvriendelijker te kunnen presenteren en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende paginas van onze website gebruik van de zogenaamde “Facebook-Pixel” van:


Facebook Inc.

1601 S. California Ave

Palo Alto, CA 94304

USA


De Facebook-Pixel is een analysehulpmiddel waarmee we de effectiviteit van facebook-advertenties kunnen meten. We krijgen hierdoor meer inzicht in welke acties mensen uitvoeren op onze website. Zo kunnen we de acties van bezoekers vervolgen nadat ze met een klik op een facebook-advertentie naar de website van de aanbieder worden doorgestuurd. Hiermee kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties meten en voor statistische doeleinden en marktanalyse gebruiken. Het ondersteunt ons bij het optimaliseren van onze marketing strategie. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven geen informatie over de identiteit van de bezoeker. De facebook gegevens van de bezoeker worden echter wel opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het facebook profiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken. Dit in overeenkomst met het Facebook-gegevensbeleid met betrekking tot het verzamelen van gegevens: https://www.facebook.com/about/privacy/ . U kunt Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties te plaatsen op facebook of andere sites. Hiervoor kan een Cookie op uw server worden geplaatst. Enkel bezoekers die ouder zijn dan 13 jaar mogen hun toestemming geven voor het gebruik van de Facebook-pixel. Bent u jonger, dan verzoeken we u toestemming aan uw ouders te vragen.


Beoordeling: herinnering per email

We gebruiken uw e-mailadres om u een herinnering per email te sturen waarin we u vragen een beoordeling af te geven met behulp van ons beoordelingssysteem over de service omtrent uw bestelling. We gebruiken uw e-mailadres echter alleen als u tijdens of na uw bestelling hiervoor ook uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven door het desbetreffende vakje aan te vinken of op een hiervoor aangewezen knop heeft geklikt. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een berichtje naar ons te sturen: zie contact.


Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shop contractuele overeenkomst.


Contact en meer informatie

U heeft het recht om op elk moment gratis inzage te vragen met betrekking tot de gegevens die we over u hebben verzameld alsook het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, over inzage, corrigeren, blokkeren en verwijderen van gegevens alsook over herroeping van toestemming of bij bezwaar tegen het gebruik van bepaalde gegevens, dan kunt u direct contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u in het colofon.