Montagehandleidingen voor lichtplaten

Montagehandleidingen voor lichtplaten

Hier vind u de montagehandleiding voor onze lichtplaten.

Voor een juiste montage conform de (bouw)regels van het land waar de producten die wij leveren worden toegepast is de afnemer cq. de uitvoerende ondernemer aansprakelijk! Onze montagehandleidingen zijn te zien als een vrijblijvend advies dat naar eer en geweten is opgesteld. Het is mogelijk dat in bepaalde landen bepaalde nationale bouwbesluitingen gelden.

Beschadigingen en manco's direct of uiterlijk binnen 3 dagen na levering en vóór de montage melden. Monteren = Accepteren!

Let op: Laat de lichtpaten na levering en tijdens installatie nooit in de zon in de stapel liggen! Dit kan de platen verkleuren en vervormen.